Sjellikar Syng Sin Sjellikarsong Testo

Testo Sjellikar Syng Sin Sjellikarsong

Er du blind når du kjem? Har du rommeleg vom for ein bolle med krem? Kan du seia du kom på ei flytande fjøl? Kan du seia du rår når du går for deg sjølv? Ja, for Sjellikar lkan og Sjellikar tør, Sjellik-han kan og Sjellik-ho vil, Sjellikar vil og Sjellikar kan, Sjellik-ho vil og Sjellik-han tør, Sjellikar tør og Sjellikar kan. Når du fell ifrå tak, kan du lande på to? Blir du vaken og var når eit uvér er nær? Kan du pile som vind når dei andre må gå? Veit du vegen til der du får Himmelsk Dessert? Ja, for Sjellikar veit og Sjellikar vil . . . Har du ridd på ein lime til Bloksberg med hekser? Og vore i Hammeln og plystra på mus? Har du lært deg mågi? Kan du heksenes lekser? Har du vore i Himlens og Helvetes hus? Ja, for Sjellikar veit og Sjellikar vil . . . Er du vill som ein varg? Er du dårleg i drill? Har du nokongong tapt i ein bikkjedebatt? Var du kort i Egypt i kong Keops' kabal? Om du har eller var er du pyramidal! Sjellik-han syng sin Sjellikarsong, Sjellikar syng sin Sjellikarsong . . . Vi kan sigle i luft. Vi kan vandre i bru. Vi slår gladeleg stift og ein salto med skru. Vi kazi klatre i tre. Vi kan plyndre eit bord. Vi kan danse på to. Vi kansnu på ei snor. Sjellik-han kan og Sjellikar vil, Sjellikar vil og Sjellikar kan . . . Kan du samstundes syngje i dur og i moll duettar av Verdi og valsar av Strauss? Og kan du, som katt kan, ta til klokka tolv og berre gi katten i syrleg applaus? Sjellikar syng kvar einaste natt, tar slike tonar ingen har tatt. Händels Messias, Bartok og Igor. Halleluja! Eit himlanes kor! Så mystisk og ufatteleg er alt som kan kallast katteleg. Støtt kjem frå Kyrkja høgt "Hurra! Evige liv skal kattar ha!" Snedig, snodig, trufast og skvær mot alle som gjer kva Sjellikar gjer. Mang ein slags katt er ute i natt: Den magiske katt, den tragiske katt, den energiske katt,den allergiske katt, langhåra katt og lettsåra katt, fortryllande katt (på fylla i natt), parasittkatt og politikarkatt, altfor hyggeleg katt, vederstyggeleg katt, studentar sin katt, agentar sin katt, påliteleg katt og usliteleg katt, god-idé-katt og godi-det-katt, un-og-eld-katt, gjer-by'n-i-kveld-katt. Sjellik-ho syng sin Sjellikarsong, Sjellikar får opp Sjellikarsvans, Sjellik-han slår på Sjellikargong, Sjellik-ho tar ein Sjellikardans, Sjellik-han syng sin Sjellikarsong, Sjellikar syng sin Sjellikarsong, Sjå på.han oppi der! For ein måpande svein! Kva skal eg vel tru? Får eg sova i natt? For eg har ikkje før sett ein einaste ein som ikkje har hørt om ein Sjellikarkatt. Kva er ein Sjellikarkatt?