Skurk Makkentass Testo

Testo Skurk Makkentass

Han Makkentass, han Makkentass, han kallast "Gøymde Klør". For han er største skurken vår, han gjer ein borgar skjør. Og han lurar kriminalpolisen ganske kriminelt da sist dei gjekk dit ran var meldt, var Makkentass, psst - vekk! Han Makkentass! Han Makkentass! han er ekspert på bruderov. Han bryt kvar lov som skriven står, ja, til og med ein tyngdelov. Men når dei kjem med kjeppar og vil ha Makk i sekk og drar så fort dit vondt er gjort, er Makkentass psst - vekk! Du kan be ein flokk å leite, enda sokne i ein bekk, ag du veit dei kjem med same svar: "Han Makkentass? Psst - vekk!" Han fører seg som herremann. Men for eit lurva liv! Alle potavtrykk har han tatt att frå Krimmens botsarkiv. Når kjøkkenskap er plyndra, og eit smykkeskrin er robba, og fløyten er gått fløyten og ei bikkje til er mobba (!) og når drivhusglaset singlar, og ein kylling døyr av skrekk spring dei til, men no som før er Makkentass, psst - vekk! Han Makkentass! Han Makkentass! Det finst kje katt lik Makkentass. Han er ein rev i kattepels, han gassar seg med gås til kvelds, han har alltid alibiet klart, i forhøyr er han frekk, og må ein dommar ut og strø, er Makkentass, psst - vekk! Når utanriksdepartementet finn at brev er vekk, og Marinen saknar teikning til ein ubåt- (kven er lekk?) Når så skandalen er blitt kjent og står i blad som gjelds: "Der må vore Makkentass!" Mer han er dratt til fjells. Ver du viss på at han kviler seg, har kanskje tent seg eld, eller prøver påden store multiplikasjonstabell. Han Makkentass! Han Makkentass! Det finst kje katt lik Makkentass. Det er kje fødd ein kar som har så lunefullt eit augnepar. Han har alltid alibiet klart, han er nok fødd for frekk. Og når dei kjemdit ran er meldt, er Makkentass, psst - vekk! Det blir sagt at alle katter som har lett for synd og mein (eg kan nemne Burmaharry, Rampentussa, Grillebein) er berre små spionar for ein tapp som alt har tatt full kontroll med op'rasjonar: skurken Makkentass; KONG KATT! Han Makkentass, han Makkentass, det finst kje katt lik Makkentass. Han er ein dårleg kattegast, ein heilt forderva fusentast. Du kan sjå han midt på torget. Du kan sjå han bak ein hekk. Men alltid når eit ran er meldt, er Makkentass, psst - vekk! Han Makkentass er fin og brun og høg og snøgg og tynn. Han har auge lik ei gaupe med ei glo av gammal synd. I panna har han grublespor, og tenna er kje pleidd. Sjaketten har fått frynsefór og barten er kje greidd. Han rører skolten sakte rundt lik slangen før han høgg. Men ingen slangar fangar han. Til det er Makk for gløgg. Han Makkentass! Han Makkentass! Det finst kje katt lik Makkentass. Det må vel vera erveleg å leva så forderveleg. Du kan sjå han midt på torget, du kan sjå han bak ein sprekk. Men prøver du å slå han ned; er Makkentass, psst - vekk!