Che Tenive 'e Bello Testo

Testo Che Tenive 'e Bello

I nun maggia lusingà ca mo taggia frmà m'vogl' organizzà,
sai..mo chagg'avut fa, so corz a me lava pe nun te fa aspttà
e miezz e scal m'acconc e capill cà scus e me fa uardà
Tu, tu miett a cucinà sino tu può surà pecchè si pront già
Ma tu pur tià curà, pecchè si mià n'cuntrà te scuord e te truccà
Però stu jeans te stregn sta pelle e si ancor chiù bell pe me.

RIT:E s'è bloccat a vol st'ascensor e a nuj ce stà saglienn' stu calor, e nun facimm manc nu rummor pecchè pe na jurnat nun'cianna truvà;
ma che tenive e bell dint'o cazon l'amma sfruttat'a vol st'occasion, e dint'o core na palpitazion chest'emozion nuj ce l'amma stipà;
cu nuj è nat st'ammor ce bast mezz'or pe cià accuntentà, e mo tenimme dint'o core ancor o sapor ca ce fà campà.

I si t'aggia accumpagnà pe nun te fa stancà nun vac a faticà,
Tu si t miett'a ballà o saj te fai uardà e gir a pubblicità
Chi s'assumigl tu o saj ca se pigl e pecciò simm ugual io e te.

RIT:E s'è bloccat a vol st'ascensor e a nuj ce stà saglienn' stu calor, e nun facimm manc nu rummor pecchè pe na jurnat nun'cianna truvà;
ma che tenive e bell dint'o cazon l'amma sfruttat'a vol st'occasion, e dint'o core na palpitazion chest'emozion nuj ce l'amma stipà;
cu nuj è nat st'ammor ce bast mezz'or pe cià accuntentà, e mo tenimme dint'o core ancor o sapor ca ce fà campà.

Ma che tenive e bell dint'o cazon l'amma sfruttat'a vol st'occasion, e dint'o core na palpitazion chest'emozion nuj ce l'amma stipà;
cu nuj è nat st'ammor ce bast mezz'or pe cià accuntentà, e mo tenimme dint'o core ancor o sapor ca ce fà campà.