'na Vita Sbagliata Testo

Testo 'na Vita Sbagliata

Comme è cagniat stu' munn cè sta semp a 'uerr nun stamm sicur chiù ngopp a sta terr..
Cè manc Di a rind a chies nemmen rind e cas tras chiù o sol. Pur na mamm se mett paur si o'figli adda j sul a scol,quanta negozij cà chiurn primm e fa nott.
Cè sta chi a robb a na mamm,chi vatt a nu pat sta for ca cap pe vizij sbagliat.
Cè sta chi scriv na letter p'a nnamurat pecchè sta carcerat,chiagn aret a na 'cell scavann rind e juorn pe f'asci a libertà sperann ca nu juorn s ponn cagnià.
Proprij attuorn a casa mij vir ngopp e motorin
rind e macchin veloc sò e uajiun e miezza vij...s'annasconn ra gent pecchè song malament ma nun sann ca rind o cor vonn ben overament..Ogni destin è segnat Gesù a coccurun l a pers pa man.. miezz e cumpagnij na ser se song truvat rind a na vita sbajat..
Pijn e vizij sbagliat sij e vot e verimm pe miezz a na strad stennimm na man.Nuj giudicamm a chi sta carcerat,cà po cè po esser frat..Pregamm sul cà Di ritorn e rind e suonn se ven a bacià stj uajiun sij pò e pò pur salvà.
Proprij attuorn a casa mij vir ngopp e motorin
rind e macchin veloc sò e uajiun e miezza vij...s'annasconn ra gent pecchè song malament ma nun sann ca rind o cor vonn ben overament..Ogni destin è segnat Gesù a coccurun l a pers pa man.. miezz e cumpagnij na ser se song truvat rind a na vita sbajat..