Dincello Testo

Testo Dincello

Dimme pecchè hamma suffri accussj pecchè...dimme pecchè hamma semp cumbattre...dimme pecchè sij 'j t vogl e pur tu vuò a me...statt cà non andartene ancora...riman cu me.
Ij sò pe te 'a strada addo cammin tu...Ij sò pe te nù liett addo t'adduorm tu.Ij sò pe te chella mezz'or fatt e libertà...Tu sij o sol,sij a lun sij l'arij sij tutt pe me.
E tu dincello cà vuò a me Dincello cà nun o'vuo ben chiù
Dincello c'appartien sul a me e nun te stanc maij e me vulè...
E tu dincello cà vuò a me..
Dincello cà nun sient nient chiù..
Dincello cà staij meglij nsiem a me e cà so pront pur a te sposà..
Ranggell tutt 'e regal..fancell sapè nun te serv na cosa chiù bella sij staij nsiem a me.
Tu sij pe me na storia cà nun pò fernì..viv pe te e nun me stanc maj pe te..Tu sij pe me na vita nov, tu sij a libertà
Tu sij o sol,sij a lun sij l'arij sij tutt pe me.
E tu dincello cà vuò a me Dincello cà nun o'vuo ben chiù
Dincello c'appartien sul a me e nun te stanc maij e me vulè...
E tu dincello cà vuò a me..
Dincello cà nun sient nient chiù..
Dincello cà staij meglij nsiem a me e cà so pront pur a te sposà..
Ranggell tutt 'e regal..fancell sapè nun te serv na cosa chiù bella sij staij nsiem a me.