Nun Saccio Vivere Testo

Testo Nun Saccio Vivere

O'saij cà senz e te nun sacci vivere...Xò nemmen a ess voglj perder...me par e me truvà rind all'infern..cà nun m'abbrucj ma me fa campà..
P c'è verè ij e te c'hamma nasconnere, sij mangj nsiem a ess te faij sentr..ma quanna vot pens e me fa sparttere pe sta vicin a ess e pure nsiem a te.
Ij ve voglij ben a tutt e doj però o cor è un e me l'aggia sparttere pecchè nun v'aggià perdr...rind o mal cè sta o ben rind all'anema l'ammore e se ve perdess ne suffress sultant j.
Tu vuliss a pace e na famiglij nsiem a me nu figlij ess rind a n'attim s sent già mujerm e me stong accort e nomm pe nun me brujà quanta scus cà m'aggia inventà.
E quantà vot sbaglij c'o'telefn,me stong accort quann facci o'nummr..sij a ess l'aggia domandà coccos me borglij natavot e chiamm semp a te.
Ij ve voglij ben a tutt e doj però o cor è un e me l'aggia sparttere pecchè nun v'aggià perdr...rind o mal cè sta o ben rind all'anema l'ammore e se ve perdess ne suffress sultant j.
Tu vuliss a pace e na famiglij nsiem a me nu figlij ess rind a n'attim s sent già mujerm e me stong accort e nomm pe nun me brujà quanta scus cà m'aggia inventà.