Letteri Che T'ammanne Testo

Testo Letteri Che T'ammanne

Dear Jack: Leiner Riflessi sostituisce Alessio Bernabei
Lettiri che t'ammanne
Pigghjti questa lettiri che t'ammanne
Ah ma l'ei scritte allu mari prifonde
L'eji scritte piangenne e lagrimante

'ngenni e lacrimanti
l'ei scritti piangenne e lagrimante
ma pi' lu lagremi sui lu mare c'abbonde
ah d'amici da parenti 'bbandunati v'hanne

parenti 'bbandunati v'hanni
d'amici da parenti 'bbandunati v'hanne
ah diceveni che pi' voi non c'è più monde
quanni li forzi vostri vanni a mancaje

vostri vanni a mancaji
quanni li forzi vostri vanne a mancaje
ah ma tanne ci viderenne a jautri monde e là
vole e là
ti vò bene e nò lu saje
l'occhji pi l'occhie
e lu cori pi lu core
chi vò male a nuje
l'hanna 'scì l'occhji da fore.