O.W. MEWA Testo

Testo O.W. MEWA

Witam Pañstwa bardzo serdecznie na kolejnym wieczorku tanecznym w O?rodku Wczasowym "Mewa"! Przed nami wieczór pe³en nieprawdopodobnych atrakcji! Ju¿ za chwilê pierwsza gwiazda, s³ynna artystka scen nadmorskich, laureatka wielu festiwali, uwielbiana w kraju, za granica i nie tylko! Przed pañstwem: Reni Jusis w lirycznej kompozycji "To Lubiê"!!!