Ana Yalli Behebak Testo

Testo Ana Yalli Behebak

Ana Yalli Be7bak Wa7dy Ana Ana Yalli Bereedak Lia Ana Ana Yalli Be3omry Teb2a Ana 3ala Ya Wa3dy Ya Wa3dy Lo7dy Ana Ana Yalli Be7bak Wa7dy Ana Ana Yalli Bereedak Lia Ana Ana Yalli Be3omry Teb2a Ana 3ala Ya Wa3dy Ya Wa3dy Lo7dy Ana 3ala Ya Wa3dy Ya Wa3dy Lo7dy Ana Ana Yalli Be3omry Teb2a Ana Ana Yalli Bereedak Lia Ana Ana Yalli Be7bak Wa7dy Ana El Hoa Ya 7abeeby El Hoa Asraar 7eera we Gheera We Shoo2 We Naar Bes2al Keef Bghaar 3aleek We Albak 3lm Alby El Ghaar El Hoa Ya 7abeeby El Hoa Asraar 7eera we Gheera We Shoo2 We Naar Bes2al Keef Bghaar 3aleek We Albak 3lm Alby El Ghaar 3ala Ya Wa3dy Ya Wa3dy Lo7dy Ana Ana Yalli Be3omry Teb2a Ana Ana Yalli Bereedak Lia Ana Ana Yalli Be7bak Wa7dy Ana El Denia Bet7la Wana Wayak Ghiar 3omry Fe La7za Hawak Makan Alby By3rf 7ob Wala 3ando Ghaali Lao Hak El Denia Bet7la Wana Wayak Ghiar 3omry Fe La7za Hawak Makan Alby By3rf 7ob Wala 3ando Ghaali Lao Hak 3ala Ya Wa3dy Ya Wa3dy Lo7dy Ana Ana Yalli Be3omry Teb2a Ana Ana Yalli Bereedak Lia Ana Ana Yalli Be7bak Wa7dy Ana Ana Yalli Be7bak Wa7dy Ana Ana Yalli Bereedak Lia Ana Ana Yalli Be3omry Teb2a Ana 3ala Ya Wa3dy Ya Wa3dy Lo7dy Ana 3ala Ya Wa3dy Ya Wa3dy Lo7dy Ana Ana Yalli Be3omry Teb2a Ana Ana Yalli Bereedak Lia Ana Ana Yalli Be7bak Wa7dy Ana