Hobak Leya Testo

Testo Hobak Leya

Hobak leya ghali aalaya Ahisu f albi washoofu beaaini Sineeni hobak leya Laih mitaminy maeayeshni ahli Omri ma kheft f hodnak omri Omri ma ha aashaa baadak omri W kel el baai fey omri ya omri Hayaaeshah maak maak ya habeebi Hobak leya ghali aalaya Ahisu f albi washoofu beaaini Sineeni hobak leya Laih mitaminy maeayeshni ahli Ehsasi maak sadaato khalas Fy einaiah mala la kol el nas Ya habeebi ertah ana leek w maak Mesh nawya ana gerah fey hawak Aah Omri ma kheft f hodnak omri Omri ma ha aashaa baadak omri W kel el baai fey omri ya omri Hayaaeshah maak maak ya habeebi Hobak leya ghali aalaya Ahisu f albi washoofu beaaini Sineeni hobak leya Laih mitaminy maeayeshni ahli Maktoobli adoob w aashaa layaleek Wala omri hatoob aan hob einaik Yama istanak albi el hayran Ah ya bahar hanan mehtaja loak Omri ma kheft f hodnak omri Omri ma ha aashaa baadak omri W kel el baai fey omri ya omri Hayaaeshah maak maak ya habeebi Hobak leya ghali aalaya Ahisu f albi washoofu beaaini Sineeni hobak leya Laih mitaminy maeayeshni ahli Hobak leya ghali aalaya Ahisu f albi washoofu beaaini Sineeni hobak leya Laih mitaminy maeayeshni ahli Hobak leya ghali aalaya Beaaini ahisu f albi washoofu