Badalaa Aalaik Testo

Testo Badalaa Aalaik

La lessa mahabetaksh habetni mesadaksh Malak metghayar halak ya habeeb albi matetlaash Ana badalaa alaik aalashan albi bi edaik Howa ely yehebak yaani bel hob mayedalaash Ana badalaa alaik Ana eini aalaik w bafakar feek wala ini badari Ana khayfa aoul taamel mashgool w tsebni li nari Aalashan teshtaa ya habeebi habead mesh hasaal alaik Ana badalaa alaik aalashan albi bi edaik Howa ely yehebak yaani bel hob mayedalaash Ana badalaa alaik Khaleek aala nar tes?har w tehtar ayam w layali Zay ma hatdou el wail wel shou hat?hes bi hali Aah wen sheft beainak ghairi ghamad ya habeebi ainaik Ana badalaa alaik aalashan albi bi edaik Howa ely yehebak yaani bel hob mayedalaash Ana badalaa alaik Ya laili ya ein ya eini ya lail Yaa eini Baheb tishoofni badoub w bagheer Enta Keda tsbeni fi heera w shou da kteer Laih kol da aalashan keda Aaah Ana ana ana ana ana ana Ana badalaa alaik aalashan albi bi edaik Howa ely yehebak yaani bel hob mayedalaash Ana badalaa alaik La lessa mahabetaksh habetni mesadaksh Malak metghayar halak ya habeeb albi matetlaash Ana badalaa aalaik