Lawn Oyounak Testo

Testo Lawn Oyounak

Aaah Ma feya aeash ela maak Ma feya akoun ela elak Ma feya aeash ela maak Ma feya akoun ela elak Lawn oyounak gharami dakhlak sadaa kalami Albi w roohi maak Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni Ehkeeni w basmaak Ma feya aeash ela maak Ma feya akoun ela elak Law mahma sara ma bebaa lehali Naeeni bel nar ahwan le kermali Lawn oyounak gharami dakhlak sadaa kalami Albi w roohi maak Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni Ehkeeni w basmaak Ma feya aeash ela maak Ma feya akoun ela elak taawadt aalaik w aataitak hanani Roohi ib edaik w hayati w kayani taawadt aalaik w aataitak hanani roohi ib edaik w hayati w kayani Lawn oyounak gharami dakhlak sadaa kalami Albi w roohi maak Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni Ehkeeni w basmaak Ma feya aeash ela maak Ma feya akoun ela elak Ma feya aeash ela maak Ma feya akoun ela elak Lawn oyounak gharami dakhlak sadaa kalami Albi w roohi maak Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni Ehkeeni w basmaak Ma feya aeash ela maak