Gayeen Yealoli Testo

Testo Gayeen Yealoli

Gayeen yealoli dab habeebi Gayeen yealoli shaf aathab Fakerny melt hastadoh Wana albi istadoh dab Men youm gheyabeh ana wallah hali eini mahrooma inoum Wely ibyegrali oo garali oo w hawa masloob Lama aalaya oo alo kefaya Heera w shou w aathab w foraa marar Olt ya nas khalooni kefaya Ana men baada f nar men baada f nar Ashki lameen wilkil zaalan ashki lameen ana Ashki lameen rabi ely aalem aih beeh ana Law lailah shafoo damaa eini Law lailah hasoo zay nari Wala alo ay kalam wala kanu f youm aalaya lamoo Ana kunt haseebak ya habeebi wakhtar inar Albi ikhtar fey el hob alami Omru ma hab w omru f youm makhtar Aaani sabni lawahdi f orbuh Ana bayn gana w nar bayn gana w nar Ashki lameen wilkil zaalan ashki lameen ana Ashki lameen rabi ely aalem aih beeh ana Ashki lameen wilkil zaalan ashki lameen ana Ashki lameen rabi ely aalem aih beeh ana Ashki lameen wilkil zaalan ashki lameen ana Ashki lameen rabi ely aalem aih beeh ana Ashki lameen wilkil zaalan ashki lameen ana Ashki lameen rabi ely aalem aih beeh ana