Inta Eih Testo

Testo Inta Eih

Enta eih mush gefaiya aalaik Tegrahni haram aalaik inta eeih Inta laih dimooai habibi tehom aalaik Tab w laih ana radya enak tegrahni u roochi feek Tab w laih yaani eih radya beaazabi bain edaik (x2) Law kan da hob ya willi minno W law kan da zanbi matoub aanno Law kan naseebi aaeesh fey gerah Hayaeesh fey gerah (x2) Mish haram mish haram enak tekhdaani fey hobak leek Mish haram elrahram wis neen hayati w aaeesh eleek Daa awam walla kan leaaba fey hayatak it daweek Daa awam el hanan w chod albi w amali feek (x2) Law kan da hob ya willni mino W law kan da zanbi matoub aanno Law kan naseebi aaeesh fey gerah Hayaeesh fey gerah (x5)