Enta Eih Testo

Testo Enta Eih

Enta eih mesh kfaya aalaik Tegrahni haram aalaik ent eeih Enta laih dimooai habeebi tehoun aalaik Tab w laih ana radya enak tegrahni w roohi feek Tab w laih yaani eih radya beaazabi bain edaik (x2) Law kan da hob ya waili mino W law kan da zanbi matoub aano Law kan naseebi aaeesh fey gerah Hayaeesh fey gerah (x2) Mesh haram mesh haram enak tekhdaani fey hobak leek Mesh haram elgharam wel seneen hayati w aaeesh eleek Daa awam wala kan leaaba fey hayatak yetwadeek Daa awam el hanan w hodni albi w amali feek (x2) Law kan da hob ya waili mino W law kan da zanbi matoub aano Law kan naseebi aaeesh fey gerah Hayaeesh fey gerah (x5)