Kombinacje Testo

Testo Kombinacje

D³ugo nie wiedzia³am w czym rzecz A¿ nagle w jednej chwili wreszcie zrozumia³am jak to jest I o co chodzi Powiem szczerze problem w tym ¯e niestety chyba jeste? dla mnie Zbyt, zbyt, zbyt, zbyt, zbyt... O czym to ja mówi³am³ Bo gdy Ciebie ze mn¹ nie ma Nie mam nic do powiedzenia A gdy jestem znów przy Tobie Tylko krêci mi siê w g³owie Je, je, je, zawsze ?le Je, je, je, zawsze co? nie tak Je, je, je, z Tob¹ ?le Je, je, je, ?le gdy Ciebie brak Je?li jeszcze nie wiesz, o czym mowie Zaraz Ciê o?wiecê Trudno to co czujê uj¹æ w s³owa I to powiedzieæ wprost Mo¿esz Wierzyc problem w tym ¯e niestety chyba jestem w tobie Zbyt, zbyt, zbyt, zbyt, zbyt... Chyba trochê przesadzi³am...