Konstytucje Testo

Testo Konstytucje

S¹ weso³e konstytucje Które maj¹ jeden cel Chc¹ oddalaæ rewolucje Ale my to mamy gdzie? Dok³adnie tam... S¹ przewrotne rezolucje Które maj¹ zgubn¹ tre?æ Nigdy nikt ich nie przeczyta Ale my to mamy gdzie? Dok³adnie tam... Mam to gdzie?, gdzie?, gdzie? wszystko mam Jest lebero kiedy nie jestem sam Olewam, olewam, olewam To co ty nazywasz muza, a ja nazywam chlam Popatrz tam, w gazetach pior¹ brudy Mnie to nie interere bo dla mnie to nudy Redaktor mnie wkurza, ot i ot co Takiego ziomka ja odpulam Bo ¿adnego po¿ytku, a same s¹ straty Z tego co wypisuje na lamach swojej szmaty Pokój dla tych. Dla których³ Dla kogo³ Tych którzy wiedz¹ co i jak i któr¹ drog¹