UCIEKAJ - BUZI, BUZI Testo

Testo UCIEKAJ - BUZI, BUZI

Uciekaj, bo zaca³ujê Ciê na ?mieræ! Uciekaj, dobrze Ci radzê! Back Beat, babe, Big beat, buzi Groov'owa balanga, ten Back Beat raj Tak mi siê podoba , Yo, DJ graj! Flirtowanie, same³ No bez jaj! No dobra, one, two buzi daj! Back Beat, babe, Big beat, buzi Masz takie co? czego nie ma nikt wiêcej Z nieba taki dar robótki rêcznej Masz to co rozpali ch³ód Stanie siê cud, zap³onie lód Podoba mi siê jak znakomicie Flirtujecie, jak mówicie jak ca³ujecie, jak pie?cicie Niesamowite nogi golicie Kiss my buzi Buzi, buzi, yeah!