Wynurzam Siê Testo

Testo Wynurzam Siê

Wynurzam siê z oceanu smutków, z morza ³ez, powoli Wynurzam siê z mêtnej rzeki wspomnieñ Zmywaj¹c z siebie gniew, powoli Wynurzam siê powoli, Wynurzam siê powoli Wynurzam siê z oceanu smutków, z morza ³ez, powoli Zmywaj¹c z siebie gniew Ju¿ po wielkim sztormie, ostatnia kropla goryczy za raz wsi¹knie A ja oczyszczona, otworzê ufnie oczy i powiem oto ponownie Rodzê siê powoli, rodzê siê z niczego