Moegaba Testo

Testo Moegaba

mo3gaba moghrama ana ba2a mosh 3ayza ella howa masheto hamseto nazreto bet7arak alby gowa (2x) 7ad ye2oulo 7ad ye2oulo enny ba7ebo el 7ob da kollo (2x) 7ad ye7anen albo 3alaya ana maksoufa arou7lo we a2oulo mo3gaba moghrama ana ba2a mosh 3ayza ella howa masheto hamseto nazreto bet7arak alby gowa aiwa khatafny bi se7r gamalo shou2y aylo we 3ainy aylaalo (2x) khayfa makonshi ana elly fi balo ba3d da kolo 7ad ye2oulo 7ad ye2oulo enny ba7ebo el 7ob da kollo (2x) 7ad ye7anen albo 3alaya ana maksoufa arou7lo we a2oulo mo3gaba moghrama ana ba2a mosh 3ayza ella howa masheto hamseto nazreto bet7arak alby gowa rou7o ouloulo ba7ebo we malo mo3gaba beeh we dayba we maylalo (2x) we7na khalas 3asha we 3ayshalo 3omraha kollo 7ad ye2oulo 7ad ye2oulo enny ba7ebo el 7ob da kollo (2x) 7ad ye7anen albo 3alaya ana maksoufa arou7lo we a2oulo mo3gaba moghrama ana ba2a mosh 3ayza ella howa masheto hamseto nazreto bet7arak alby gowa (3x) mo3gaba moghrama ana ba2a mosh 3ayza ella howa masheto hamseto nazreto bet7arak alby gowa (2x) 7ad ye2oulo 7ad ye2oulo enny ba7ebo el 7ob da kollo (2x) 7ad ye7anen albo 3alaya ana maksoufa arou7lo we a2oulo mo3gaba moghrama ana ba2a mosh 3ayza ella howa masheto hamseto nazreto bet7arak alby gowa aiwa khatafny bi se7r gamalo shou2y aylo we 3ainy aylaalo (2x) khayfa makonshi ana elly fi balo ba3d da kolo 7ad ye2oulo 7ad ye2oulo enny ba7ebo el 7ob da kollo (2x) 7ad ye7anen albo 3alaya ana maksoufa arou7lo we a2oulo mo3gaba moghrama ana ba2a mosh 3ayza ella howa masheto hamseto nazreto bet7arak alby gowa rou7o ouloulo ba7ebo we malo mo3gaba beeh we dayba we maylalo (2x) we7na khalas 3asha we 3ayshalo 3omraha kollo 7ad ye2oulo 7ad ye2oulo enny ba7ebo el 7ob da kollo (2x) 7ad ye7anen albo 3alaya ana maksoufa arou7lo we a2oulo mo3gaba moghrama ana ba2a mosh 3ayza ella howa masheto hamseto nazreto bet7arak alby gowa (3x) mo3gaba moghrama