Yay (sehr Oyounu) Testo

Testo Yay (sehr Oyounu)

yaay sehr oyouno nazratou awal matlaayna aain ib aain yaay shoo mahdoomy kilmatoo dibt bi kilma keef law kanoo etnain yaay sehr oyouno nazratou awal matlaayna aain ib aain yaay shoo mahdoomy kilmatoo dibt bi kilma keef law kanoo etnain kilma w sar alby bi kilmy nar aala nar basmy aa basmy alby ehtar nasany ismy midry keef w wayn kilma w sar alby bi kilmy nar aala nar basmy aa basmy alby ehtar nasany ismy midry keef w wayn midry keef w wayn (midry keef w wayn) midry keef w wayn (midry keef w wayn) yaay sehr oyouno nazratou awal matlaayna aain ib aain yaay shoo mahdoomy kilmatoo debt bi kilma keef law kanoo etnain midry keef ghayarly amry w haseet ib aman omry el kan asy bi omry sar ib lahza kan midry keef ghayarly amry w haseet ib aman omry el kan asy bi omry sar ib lahza kan kilma w sar alby bi kilmy nar aala nar basmy aa basmy alby ehtar nasany ismy midry keef w wayn kilma w sar alby bi kilmy nar aala nar basmy aa basmy alby ehtar nasany ismy midry keef w wayn midry keef w wayn (midry keef w wayn) midry keef w wayn (midry keef w wayn) yaay sehr oyouno nazratou awal matlaayna aainy ib aain yaay shou mahdoomy kilmatoo debt bi kilma keef law kanoo etnain hob ejnoun ana alby habo dawabny el gharam w howa dab salamly albo w dahketly el ayam hob ejnoun ana alby habo dawabny el gharam w howa dab salamly albo w dahketly el ayam kilma w sar alby bi kilmy nar aala nar basmy aa basmy alby ehtar nasany ismy midry keef w wayn kilma w sar alby bi kilmy nar aala nar basmy aa basmy alby ehtar nasany ismy midry keef w wayn