To Ju¿ Przesada Testo

Testo To Ju¿ Przesada

Zastanawiam siê nie raz Sk¹d tyle o mnie wiesz Twoja zbytnia ciekawo?æ Nie przyda na nic siê Tajemnice s³odkie Bêd¹ zawsze czê?ci¹ mnie Nic ju¿ wiêcej nie powiem Mowiê tylko o nich w swoich snach Bo kto i z kim To nie twoja sprawa Jak i gdzie Nie twoja rzecz Przyznasz sam ¯e to ju¿ chyba przesada Za du¿o ju¿ wiesz Nie domy?lasz siê nawet Jak czasem krzywdz¹ mnie Twoje dziwne historie Do których nie chcesz przyznaæ siê Tajemnice s³odkie Bêd¹ zawsze czê?ci¹ mnie Nic ju¿ wiêcej nie powiem Resztê zostaw swojej wyobra?ni